Uppdaterad: 1 juli 2023

BCD Travel Services B.V. (”BCD”) tillhandahåller TripSource-applikationen och andra relaterade applikationer (”Applikationen”) som hanterar resplaner och låter dig göra eller ändra vissa reservationer av resor, och kan från tid till annan göra ytterligare information, funktioner, egenskaper, varningar och andra reserelaterade funktioner tillgängliga (”Onlinetjänsterna”) för dig enligt de användarvillkor som anges nedan (”Villkoren”). Onlinetjänsterna kan inkludera åtkomst till TripSource från en webbplats som tillhör BCD eller någon av dess anslutna enheter (ett ”BCD-företag” och sådan webbplats, en ”Webbplats”) och de produkter och tjänster som är tillgängliga där. Vissa egenskaper, funktioner och innehåll som är tillgängliga på eller via Applikationen kan vara installerade på Webbplatsen. Dessa Villkor reglerar din åtkomst till och användning av Applikationen och Onlinetjänsterna. Vidare kan villkoren i ett serviceavtal mellan ett BCD-företag och organisationen eller enheten (”Kunden”) genom vilken du har fått åtkomst till Applikationen och/eller Onlinetjänsterna styra din användning av Applikationen och Onlinetjänsterna, och din åtkomst till särskilda Onlinetjänster kan vara begränsad efter Kundens och/eller BCD:s gottfinnande.

Läs dessa Villkor noggrant innan du använder Applikationen eller Onlinetjänsterna. Din åtkomst till och användning av Applikationen och Onlinetjänsterna är uttryckligen villkorade av att du följer dessa Villkor. Genom att ladda ner, installera eller använda Applikationen eller någon av Onlinetjänsterna bekräftar du att du förstår och samtycker till dessa Villkor och att du har kontrollerat att användningen av denna Applikation och av Onlinetjänsterna är godkänd av Kunden. Om du inte accepterar dessa Villkor i sin helhet har du inga rättigheter att ladda ner, installera eller använda Applikationen eller Onlinetjänster.

 1. Behörighet. Applikationen och Onlinetjänsterna får endast användas av anställda hos Kunder som betjänas av BCD eller av ett BCD-företag (eller resenärer som på annat sätt uttryckligen har godkänts av Kunden, BCD eller ett BCD-företag), som har bokat en resa eller har en aktiv användarprofil i ett profilhanteringssystem som stöds och som använder en unik e-postadress.
 1. Begränsad licens. Applikationen är licensierad till dig endast för användning enligt dessa Villkor. Med förbehåll för att du följer de här Villkoren ger BCD dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv och icke-överförbar licens för att ladda ner, installera och använda Applikationen och Onlinetjänsterna för personlig, icke-kommersiell användning på elektroniska enheter som: (a) du äger eller kontrollerar; och (b) stöds av BCD (”Enheter som stöds”). För frågor om Enheter som stöds ska du använda Kontakt-/meddelandeinformationen nedan.
 1. Begränsningar. Du får inte: (a) dekompilera, reverse engineering, demontera eller försöka härleda källkoden för applikationen, eventuella uppdateringar eller någon del därav (förutom i den utsträckning sådan begränsning är förbjuden enligt tillämplig lag eller tillåts av licensvillkoren som styr användningen av alla komponenter med öppen källkod som ingår i applikationen); (b) kopiera (förutom när det är nödvändigt för att ladda ner, installera och få åtkomst till applikationen som tillåts i detta avtal), modifiera eller skapa härledda verk av applikationen; (c) använda applikationen på någon enhet som du inte äger eller kontrollerar eller som inte är en enhet som stöds; (d) överföra, underlicensiera, leasa, låna ut, hyra ut, sälja eller distribuera Applikationen; (e) göra applikationen, tjänsterna eller någon av deras funktionalitet tillgänglig för andra användare, inklusive genom att ladda upp applikationen till nätverks- eller fildelningstjänster, (f) ta bort eller ändra alla äganderättsliga märkningar eller restriktiva förklaringar som placerats på applikationen, (g) vidta någon åtgärd som äventyrar BCD:s immateriella rättigheter eller immateriella rättigheter för dess närstående, affärspartners, applikationen, applikationen, leverantören, applikationen, leverantören eller applikationen. ärekränkande, trakasserande eller på annat sätt orsakar skada eller skada på någon person eller egendom, (h) medvetet försämra applikationen eller någon annan parts användning av applikationen, (i) använda applikationen för att tillhandahålla eller fungera som outsourcing, servicebyrå, hosting, applikationstjänsteleverantör eller onlinetjänster till tredje part, förutom vad som annars är tillåtet enligt villkoren. Varje försök att göra något av ovanstående är en kränkning av BCD:s rättigheter (eller, i tillämpliga fall, dess licensgivares rättigheter). Om du bryter mot dessa begränsningar kan du bli föremål för åtal och/eller skadeståndsskyldighet.
 1. Uppgraderingar. Dessa Villkor reglerar alla uppgraderingar eller uppdateringar (inklusive nya egenskaper eller funktioner) som tillhandahålls av BCD som ersätter och/eller kompletterar Applikationen eller eventuella Onlinetjänster såvida inte en sådan uppgradering eller uppdatering åtföljs av en separat licens, i vilket fall villkoren för denna licens kommer att gälla.
 1. Äganderätt. Applikationen och Onlinetjänsterna ägs enbart av BCD (eller, i tillämpliga fall, av dess licensgivare). Du måste äga eller kontrollera maskinvaran där Applikationen laddas ner eller används, men i relationen mellan dig och BCD behåller BCD (eller, i tillämpliga fall, dess licensgivare) alla rättigheter, andelar och äganderätter i och till Applikationen och Onlinetjänsterna inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter. Du bekräftar och samtycker till att Applikationen och Onlinetjänsterna, inklusive källkoden och den specifika utformningen av och strukturen hos enskilda moduler eller reseprogram såväl som den information som tillhandahålls till dig genom Applikationen eller Onlinetjänsterna, utgör eller innehåller BCD:s äganderättigheter (eller, i tillämpliga fall, dess licensgivares äganderättigheter) och kan vara skyddade av internationell upphovsrätt, författarskap, varumärke, handelshemlighet och andra lagar samt att missbruk därav kan vara förbjudet enligt lag. Du får inte radera eller på något annat sätt ändra upphovsrätten, varumärket eller andra äganderättigheter, meddelanden eller märkningar som visas i Applikationen eller Onlinetjänsterna.
 1. Länkar. Applikationen och Onlinetjänsterna kan innehålla länkar eller åtkomst till webbplatser, tjänster, system eller andra resurser som tillhör tredje part (”Resurser”). Du bekräftar och samtycker till att BCD inte gör några utfästelser och inte lämnar några garantier och inte är ansvarig eller betalningsskyldig för sekretessen, tillgängligheten, riktigheten, innehållet eller produkterna från eller som är relaterade till sådana Resurser. Länkar till Resurser innebär inte något godkännande från BCD av sådana Resurser eller av innehåll, produkter eller tjänster som är tillgängliga från sådana Resurser. Du bekräftar ensamansvar för och tar på dig all risk som uppstår genom din användning av sådana Resurser och samtycker till att BCD inte har något ansvar gentemot dig för något innehåll som kan finnas på sådana Resurser. Det är vidare ditt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att länkar du väljer eller programvara som du laddar ner är fria från virus, maskar, trojanska hästar, defekter och annat innehåll av destruktiv karaktär. Du samtycker till att följa de tillämpliga villkoren för tredje part när du använder Resurser.
 1. Valutakonverterare. Valutakurser baseras på olika offentligt tillgängliga källor och bör endast användas som riktlinjer. Kurser verifieras inte som korrekta och de faktiska kurserna kan variera. Valutakurser uppdateras inte varje dag. Kontrollera datumet på valutakonverteringsfunktionen avseende dagen då valutan senast uppdaterades. BCD-företag och deras respektive leverantörer garanterar inte att de publicerade valutakonverteringskurserna är korrekta. Vid användning av denna information för något ekonomiskt syfte rekommenderar vi dig att konsultera en kvalificerad utövare för att kontrollera att valutakurserna är korrekta. Vi godkänner inte användningen av denna information för något annat syfte än din personliga användning och du är uttryckligen förbjuden att vidareförsälja, vidaredistribuera och använda denna information för kommersiella ändamål.
 1. Användarrecensioner, kommentarer, foton och innehåll. Applikationen och Onlinetjänsterna kan visa recensioner, kommentarer, foton och annat material som avser såväl hotell som andra reseupplevelser (”Recensioner”). BCD kan också erbjuda en funktion som tillåter användare av Webbplatsen att publicera Recensioner (”Användarrecensioner”). Du frånsäger dig alla eventuella äganderättigheter du kan ha till sådana Användarrecensioner och de kan användas, kopieras och distribueras fritt, samt göras tillgängliga av BCD i alla medier och i valfri form. När denna publiceringsfunktion erbjuds accepterar du uttryckligen att endast skicka Användarrecensioner som är lämpliga för den aktuella tjänsten, i enlighet med dessa Villkor och med eventuella tillhörande riktlinjer som görs tillgängliga på Webbplatsen. Du beviljar BCD en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, överförbar, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att (a) använda, reproducera, modifiera, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa derivatverk från och offentligt visa och utföra sådana Användarrecensioner över hela världen i alla medier som är kända nu eller kommer att utvecklas i framtiden, samt (b) använda det namn du uppger i samband med sådana Användarrecensioner. Du bekräftar att BCD kan välja att använda dina Användarrecensioner (genom att till exempel uppge ditt namn och din hemort på en hotellrecension som du skickar in) efter eget gottfinnande, och att sådana Användarrecensioner kan delas med våra leverantörspartner. Du beviljar dessutom BCD rätten att vidta rättsliga åtgärder mot varje person eller enhet som kränker dina eller BCD:s rättigheter i Användarrecensionerna genom att överträda dessa Villkor. Du bekräftar och samtycker till att Användarrecensioner är icke-konfidentiella och inte skyddas av äganderätt. Du avstår uttryckligen från alla ”moraliska rättigheter” (inklusive rättigheter till tilldelning eller integritet) som kan knytas till dina Användarrecensioner och samtycker till att du inte har någon invändning mot att vi eller någon av våra partner eller licensinnehavare publicerar, använder, ändrar, raderar eller utnyttjar dina Användarrecensioner.

Genom att publicera en Användarrecension intygar och garanterar du i synnerhet att:

 • du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till de Användarrecensioner som du publicerar
 • användarrecensionerna är korrekta vid tidpunkten för deras publicering
 • användarrecensioner som du skickar in inte bryter mot BCD:s användningsvillkor, riktlinjer eller policyer (efter vad som är tillämpligt vid den aktuella tidpunkten)
 • du inte avsiktligt eller vårdslöst kommer att lägga upp information som kan orsaka skada eller kränka någon person eller deras verksamhet och att i synnerhet: du inte kommer att posta kommentarer, information eller material som är osanna, illvilliga, ärekränkande, skymfande, obscena eller som rimligen kan uppfattas som sådana
 • du inte kommer att agera på ett sätt som lurar eller vilseleder och inte kommer att delta i eller uppmuntra till bedräglig eller olaglig verksamhet
 • du inte kommer att publicera eller sprida information eller material som ägs av tredje part utan uttryckligt skriftligt medgivande från vederbörande part; samt att
 • alla foton som skickas in omfattas av och överensstämmer med våra riktlinjer för fotoinlämning.

BCD hävdar inget ägande av, anknytning till eller godkännande av bilder som skickas in av slutanvändare via våra webbplatser.

BCD redigerar inte Recensioner eller Användarrecensioner som skickas in och kommer i den största utsträckning som tillåts enligt lag inte på något sätt vara ansvarigt eller betalningsskyldigt för sådana Recensioner eller Användarrecensioner eller för deras efterföljande publicering, användning eller distribution. BCD verifierar, förespråkar eller godkänner inte heller åsikter eller kommentarer som uttrycks i Recensioner eller Användarrecensioner med personliga åsikter från dem som publicerar dem. Alla beslut som fattas på grundval av recensioner eller kommentarer som visas på tjänsten fattas på din egen risk.

BCD förbehåller sig rätten att oavsett anledning och efter eget gottfinnande vägra att publicera eller att ta bort valfria Recensioner eller Användarrecensioner (utan föregående meddelande). Här ingår bland annat situationer där BCD mottagit klagomål från en tredje part och/eller har anledning att tro att en överträdelse av dessa Villkor har skett.

 1. Anmälan om intrångsgörande material. Om du i god tro anser att material som vi hyser gör intrång på din upphovsrätt kan du (eller ditt ombud) skicka en skriftlig anmälan till oss som innehåller följande information. Observera att vi inte kommer att behandla ditt klagomål om det inte är korrekt ifyllt eller ofullständigt. Om din anmälan innehåller oriktiga uppgifter i fråga om innehållets eller aktivitetens påstådda intrång på upphovsrätten kan du komma att utsättas för skadeståndsansvar.
 • En tydlig identifiering av det upphovsrättsskyddade verk du hävdar har utsatts för intrång.
 • En tydlig identifiering av det material som enligt dig gör intrång på upphovsrätten och som finns på Webbplatsen. Anges t.ex. i form av en länk till det aktuella materialet.
 • Din adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Ett uttalande om att du ”i god tro anser att materialet som påstås göra intrång på upphovsrätten inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller enligt lag”.
 • Ett uttalande om att ”informationen i anmälan är korrekt, och att den klagande parten på heder och samvete är behörig att agera på uppdrag av ägaren till en exklusiv rätt som påstås vara utsatt för intrång”.
 • En underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren till den exklusiva rätt som påstås vara utsatt för intrång.
 • Anmälningar ska skickas till den adress och e-postadress som anges i avsnittet Kontakt-/meddelandeinformation.
 1. Allmänna förbud. Du samtycker till att inte göra något av följande när du använder Applikationen, Onlinetjänsterna eller Resurserna: (a) posta, publicera eller överföra text, information eller material som: (i) är falsk eller vilseledande, (ii) är ärekränkande, (iii) kränker någon annans integritet, (iv) är obscen, pornografisk eller stötande, (v) främjar bigotteri, rasism, hat eller skada mot en individ eller grupp, (vi) kränker någon annans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter; eller (vii) bryter mot eller uppmuntrar beteende som strider mot gällande lagar eller förordningar eller kan ge upphov till civilrättsligt ansvar; (b) försöker avsöka, skanna eller testa sårbarheten i ett system eller nätverk eller bryter mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder, (c) stör eller försöker störa åtkomsten för någon av Applikationens, Onlinetjänsternas eller Resursernas användare, värdar eller nätverk, inklusive utan begränsning, genom att skicka ett virus eller överbelasta systemet, (d) utger sig för att vara eller ger en vilseledande bild av din anknytning till en person eller enhet, (e) gör en fiktiv, spekulativ eller duplicerad, oegentlig, bedräglig reservation eller reserverar ett utrymme i avvaktan på efterfrågan, (f) gör en reservation eller på annat sätt använder Applikationen, Onlinetjänsterna eller Resurserna i strid med Kundens policy, myndighetsbestämmelser eller tillämpliga lagar; eller (g) använder Applikationen, Onlinetjänsterna eller Resurserna på ett obehörigt sätt, oavsett slag. BCD har rätt att utreda och väcka talan i samtliga ovanstående fall, inklusive vid intrång i immateriella rättigheter och säkerhetsfrågor som rör Applikationen, i den utsträckning som tillåts enligt lag.
 1. Resetjänster. Du kan använda Applikationen och Onlinetjänsterna för att göra legitima bokningar eller köp (”Resetjänster”). BCD eller det relevanta BCD-företaget fungerar endast som agent för flygbolagen, transportleverantörerna, hotellen och andra relaterade entreprenörer som tillhandahåller Resetjänster (”Leverantör”).

Resetjänster omfattas av villkor som dikteras av den relevanta Leverantören. Läs dessa villkor noggrant. Du samtycker till att följa de villkor för köp som åläggs av Leverantören, inklusive betalning av alla belopp på förfallodagen och i enlighet med gällande policyer, regler och begränsningar.

 1. Dataskydd. Se BCD:s sekretesspolicy på https://tripsource.com/sv/privacy-policy för mer information och meddelanden om BCD:s insamling och användning av dina personuppgifter.
 1. Villkor och uppsägning. Dessa Villkor förblir giltiga tills de uppdateras eller sägs upp av BCD. BCD kan uppdatera dessa Villkor när som helst efter eget gottfinnande, i vilket fall de uppdaterade Villkoren kommer att visas på denna sida med uppgift om ett nytt datum för ikraftträdande. Villkoren kommer att tillämpas från och med datumet för ikraftträdande och ersätter alla tidigare Villkor. Genom din fortsatta användning av Applikationen och Onlinetjänsterna bekräftar du att du godkänner de uppdaterade eller modifierade Villkoren. Kom ihåg att du bör återvända till denna sida regelbundet för att granska den senaste versionen av Villkoren. Dina rättigheter enligt dessa Villkor upphör automatiskt om du bryter mot något av dessa Villkor. Vid uppsägning oavsett anledning måste du omedelbart förstöra eller avinstallera alla kopior av Applikationen som du äger eller kontrollerar. BCD och dess licensgivare förbehåller sig rätten – utan ansvar av något slag – att när som helst avbryta, inaktivera, upphöra att tillhandahålla eller ändra egenskaperna eller funktionerna i Applikationen eller Onlinetjänsterna utan föregående meddelande. BCD kan också införa begränsningar för användningen av eller åtkomsten till vissa egenskaper eller funktioner i Applikationen eller Onlinetjänsterna.
 1. Ingen garanti. Applikationen och Onlinetjänsterna tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” utan garanti eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. BCD lämnar ingen garanti för: (a) att Applikationen eller Onlinetjänsterna kommer att tillgodose dina krav, (b) att Applikationen eller Onlinetjänsterna kommer att vara kompatibla med eller fungera på det sätt du väljer för användning eller på maskinvaran eller med de operativsystem som du använder, (c) att Applikationen eller Onlinetjänsterna kommer att fungera på alla mobila enheter eller operativsystem, oavsett om dessa för närvarande är Stödda enheter eller system, (d) att driften av Applikationen eller Onlinetjänsterna kommer att vara tillgänglig på en oavbruten, säker eller felfri basis, eller att eventuella brister, fel eller serviceavbrott kommer att korrigeras, (e) beträffande kvaliteten på produkter, tjänster eller information som erhålls genom Applikationen eller Onlinetjänsterna, (f) beträffande prestanda, riktighet, aktualitet, sanningsenlighet, fullständighet eller tillförlitlighet för all information som erhålls genom Applikationen eller Onlinetjänsterna, (g) att alla tredjepartstjänsteleverantörer, inklusive mobiloperatörer, enhetstillverkare (inklusive tillverkare av Stödda enheter), tredjepartswebbplatser, manuella eller automatiserade flygbolags- eller andra bokningssystem eller reseleverantörer som bidrar till eller är involverade i driften, underhållet, tillhandahållandet av eller innehållet i Applikationen eller Onlinetjänsterna (tillsammans, ”Tjänsteleverantörerna”), kommer att uppfylla sina skyldigheter eller tillhandahålla sina tjänster; (h) att någon eller några av informationen, uppgifterna, bokningarna eller andra reserelaterade tjänster som finns i resplanerna och har genererats genom Applikationen eller Onlinetjänsterna kommer att tillhandahållas av relevanta Tjänsteleverantörer eller Leverantörer, eller (i) att Applikationen eller Onlinetjänsterna kommer att finnas tillgängliga på något specifikt språk eller i något specifikt land, eller att de kommer att vara lämpliga att använda på någon speciell plats. BCD friskriver sig uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive alla underförstådda garantier och villkor avseende säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång, kundens integritet samt alla garantier och villkor som uppstår genom handels- eller affärssed. Ingen rådgivning eller information, vare sig muntlig eller skriftlig, som erhålls från BCD eller genom Applikationen eller Onlinetjänsterna kommer att utgöra en garanti, vare sig uttryckligen eller underförstådd. Reserelaterad information som anger bl.a. transportbolag, utrustning, terminal, gate, väderprognos, tidplan, tid och plats (”Reseuppgifter”) och tillhandahålls av Applikationen eller Onlinetjänsterna är inte avsedd att användas som källa i situationer där exakta Reseuppgifter behövs, eller om felaktiga, inkorrekta eller ofullständiga Reseuppgifter kan leda till dödsfall, personskada, egendoms- eller miljöskador. BCD garanterar inte tillgängligheten, riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller aktualiteten för Reseuppgifter som tillhandahålls via Applikationen eller Onlinetjänsterna eller i Resurserna. Eftersom Reseuppgifter kan komma att ändras ska du kontakta de relevanta Leverantörerna för den senaste informationen om du får varningar via Applikationen eller Onlinetjänsterna avseende flyg- eller andra ändringar i din resplan.
 1. Användning av Applikationen på egen risk. Din åtkomst till och användning av Applikationen och Onlinetjänsterna sker på egen risk. BCD har inget ansvar för någon skada på din mobila enhet eller dess operativsystem, förlust av data eller annan skada som följer av din åtkomst till eller användning av Applikationen eller Onlinetjänsterna.
 1. Ansvarsbegränsning. I den utsträckning det inte förbjuds enligt lag kommer BCD eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera Applikationen eller Onlinetjänsterna inte att vara ansvarig gentemot dig för indirekta, särskilda, tillfälliga, exemplifierande, straff- eller följdskador (inklusive förlust av användning, data, affärsverksamhet eller vinst) eller för kostnaden för att anskaffa ersättningsprodukter som härrör från eller i anslutning till dessa Villkor, eller för din åtkomst till eller användning av (eller oförmåga att komma åt eller använda) Applikationen eller Onlinetjänsterna, eller prestandan (eller den uteblivna prestandan) hos Applikationen eller Onlinetjänsterna, oavsett om sådant ansvar uppstår genom ett anspråk som baseras på avtal, garanti, skadestånd, strikt ansvar eller på annat sätt och oberoende om BCD har informerats om möjligheten för sådan förlust eller skada. BCD har inget ansvar för fel eller partiskhet eller för tillgängligheten, riktigheten, fullständigheten, tillförlitligheten eller aktualiteten (eller bristen därav) hos information, data, tjänster, reservationer, priser eller Reseuppgifter som tillhandahålls av någon Tjänsteleverantör eller Leverantör. BCD har inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part för innehåll du laddar upp med hjälp av Applikationen eller Onlinetjänsterna.

Ingenting i dessa Villkor ska tolkas som ett uteslutande av eller försök att utesluta eller på något sätt begränsa något ansvar: (a) i den utsträckning det skulle vara olagligt eller inte verkställbart enligt lag för BCD att utesluta eller försöka utesluta sitt ansvar; (b) för bedrägeri eller vilseledande uppgifter; (c) för dödsfall eller kroppsskada i den utsträckning orsaken direkt kan härledas till försumlighet hos BCD eller dess anställda eller ombud; eller (d) i den utsträckning orsaken kan härledas till grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från BCD:s sida.

 1. Giltighet. Ovanstående begränsningar kommer att kvarstå och gälla även om någon begränsad åtgärd som beskrivs i dessa Villkor visar sig misslyckad enligt dess väsentliga syfte. De begränsningar av skadestånd som anges ovan utgör grundläggande komponenter i överenskommelsen mellan BCD och dig.
 1. Skadeslöshet. På BCD:s begäran samtycker du till att försvara, ersätta och hålla BCD, BCD-företagen och deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa från och mot alla fordringar, skulder, skador, förluster och kostnader, inklusive rimliga juridiska avgifter och domstolskostnader, som uppstår från eller i något avseende är kopplade till innehåll du skickar in eller tillhandahåller med hjälp av Applikationen eller Onlinetjänsterna eller genom din överträdelse av dessa Villkor.
 1. Gällande lag. Dessa Villkor styrs av och ska tolkas i enlighet med nederländsk lag, utan hänsyn till eller med tillämpning av lagvalsregler eller principer. Din användning av Applikationen och Onlinetjänsterna kan också omfattas av andra lokala, nationella och internationella lagar. Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor kommer inte att tillämpas.
 1. Allmänt. Utan BCD:s föregående skriftliga medgivande får du inte tilldela eller överföra rättigheter som beviljas enligt dessa Användarvillkor genom lagstiftning eller på annat sätt, och varje sådant försök från din sida utan sådant samtycke kommer att vara ogiltigt och sakna verkan. Endera partens utövande av något av sina rättsmedel enligt dessa Villkor kommer inte att påverka dess andra rättsmedel enligt dessa Villkor eller på annat sätt. Alla meddelanden eller godkännanden som krävs eller tillåts enligt dessa Villkor kommer att vara skriftliga och levereras nästföljande dag med leveranstjänst, i form av rekommenderad post eller, för meddelanden från BCD till dig, till den unika e-postadress som du har registrerat i din användarprofil som resenär, och i varje fall anses de vara överlämnade vid mottagandet. Alla meddelanden eller godkännanden kommer att skickas till de adresser som lämnats av den ena parten till den andra i enlighet med detta avsnitt. Endera partens underlåtenhet att genomdriva någon bestämmelse i dessa Villkor utgör inte ett undantag från framtida verkställighet av samma eller någon annan bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa kommer den att verkställas i största möjliga utsträckning, och övriga bestämmelser kommer att gälla i sin helhet och ha full verkan. Dessa Villkor utgör den fullständiga och exklusiva överenskommelsen och hela avtalet mellan parterna angående dess innehåll och ersätter alla förslag, överensstämmelser eller kommunikationer mellan parterna, muntliga eller skriftliga, angående dess innehåll, såvida inte du eller Kunden och BCD har tecknat ett separat avtal. Eventuella villkor eller bestämmelser som ingår i ett meddelande eller annat dokument som du skickar till BCD och som är oförenliga med eller i tillägg till Villkoren i detta Avtal kommer att avvisas av BCD och anses härigenom ogiltiga och utan verkan. Du bekräftar att din mobiloperatör får fakturera dig för tillämplig användningstid, data, användningsavgifter och skatter baserat på din användning av Applikationen, Onlinetjänsterna och/eller Resurserna. Kontrollera planen från din mobiloperatör för fullständig information. Tjänsten är kanske inte är tillgänglig i alla områden.
 1. Kontakt-/meddelandeinformation. Vid eventuella frågor angående dessa Villkor kan du kontakta BCD på: legal.privacy@bcdtravel.eu. Du kan också skriva till oss på:

BCD Travel Services B.V.
Attn: Legal Department
Europalaan 300
3526 KS Utrecht, Nederländerna

Snabba svar på dina frågor eller supporthjälp hittar du på https://tripsource.com/sv/faq.
Med förbehåll för alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här.