Oppdatert: 1. juli 2023

BCD Travel Services B.V. («BCD») vil levere TripSource-programmet og andre relaterte programmer («programmet») som administrerer reiseplaner, gjør det mulig å foreta eller endre visse reisereservasjoner og kan komme med ytterligere informasjon, funksjonalitet, funksjoner, varsler og andre reiserelaterte funksjoner som er tilgjengelige fra tid til annen («de nettbaserte tjenestene»), til deg i henhold til vilkårene for bruk som er beskrevet nedenfor («vilkårene»). De nettbaserte tjenestene kan omfatte tilgang til TripSource av et BCD-nettsted eller en av dets tilknyttede enheter (et «BCD-selskap» og slikt nettsted, et «nettsted») og produktene og tjenestene som er tilgjengelige derpå. Enkelte funksjoner, funksjonaliteter og innhold som er tilgjengelig på eller gjennom programmet, kan bli driftet på nettstedet. Disse vilkårene styrer tilgangen og bruken av programmet og de nettbaserte tjenestene. I tillegg kan vilkårene i en serviceavtale mellom et BCD-selskap og organisasjonen eller enheten («klienten») som har gitt deg tilgang til programmet og/eller de nettbaserte tjenestene, regulere bruken av programmet og de nettbaserte tjenestene, og tilgangen til bestemte nettbaserte tjenester kan bli begrenset etter klientens og/eller BCDs skjønn.

Les disse vilkårene nøye før du bruker programmet eller de nettbaserte tjenestene. Tilgangen til og bruken av programmet og de nettbaserte tjenestene er uttrykkelig betinget av at du overholder disse vilkårene. Ved å laste ned, installere eller bruke programmet eller de nettbaserte tjenestene erkjenner du at du forstår og samtykker til disse vilkårene, og at du har sjekket at bruken av dette programmet og de nettbaserte tjenestene er godkjent av klienten. Hvis du ikke godtar disse vilkårene i sin helhet, har du ingen rettigheter til å laste ned, installere eller bruke programmet eller de nettbaserte tjenestene.

 1. Kvalifikasjon. Programmet og de nettbaserte tjenestene kan bare brukes av ansatte hos klienter som betjenes av BCD eller et BCD-selskap (eller reisende som på annen måte uttrykkelig er godkjent av klienten eller BCD eller et BCD-selskap), som har bestilt en reise eller som har en aktiv brukerprofil i et støttet profilstyringssystem som bruker en unik e-postadresse.
 1. Begrenset lisens. Programmet er lisensiert til deg kun for bruk under disse vilkårene. Med forbehold om at du overholder disse vilkårene, gir BCD deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å laste ned, installere og bruke programmet og de nettbaserte tjenestene til personlig, ikke-kommersiell bruk på elektroniske enheter som: (a) du eier eller kontrollerer, og (b) som støttes av BCD («støttede enheter»). For spørsmål om støttede enheter kan du bruke kontakt-/varselinformasjonen nedenfor.
 1. Begrensninger. Du kan ikke: (a) dekompilere, reversere, demontere eller forsøke å utlede kildekoden til programmet, eventuelle oppdateringer eller deler av den (bortsett fra i den grad slik begrensning er forbudt i henhold til gjeldende lov eller tillatt av lisensvilkårene som regulerer bruk av alle åpne kildekodekomponenter inkludert i applikasjonen), (b) kopiere (bortsett fra det som er nødvendig for å laste ned, installere og få tilgang til programmet som tillatt i denne avtalen), modifisere eller lage avledede verk av programmet, (c) bruke programmet på en enhet som du ikke eier eller kontrollerer eller som ikke er en støttet enhet, (d) overføre, underlisensiere, lease, låne ut, leie ut, selge eller distribuere applikasjonen, (e) gjøre programmet, tjenestene eller funksjonaliteten deres tilgjengelig for andre brukere, inkludert ved å laste opp programmet til nettverks- eller fildelingstjenester, (f) fjerne eller modifisere eventuelle eiendomsmerker eller restriktive forklaringer plassert i programmet, (g) iverksette handlinger som setter BCDs immaterielle rettigheter eller immaterielle rettigheter til dens tilknyttede programmer, leverandøren, bruker lisensen, forretningspartnerne, programmet, leverandøren, applikasjonen, ærekrenkende, trakasserende eller på annen måte forårsaker skade eller skade på noen person eller eiendom, (h) bevisst svekke programmet eller en annen parts bruk av programmet, (i) bruke programmet til å tilby eller tjene som outsourcing, servicebyrå, hosting, tjenesteleverandør av program eller nettbaserte tjenester til tredjeparter, med mindre annet er tillatt i henhold til vilkårene. Ethvert forsøk på å gjøre noe av det ovennevnte er et brudd på rettighetene til BCD (eller, hvis relevant, dets lisensgivere). Hvis du bryter disse begrensningene, kan du bli utsatt for rettslig påtale og/eller erstatningskrav.
 1. Oppgraderinger. Disse vilkårene vil regulere eventuelle oppgraderinger eller oppdateringer (inkludert nye funksjoner eller funksjonaliteter) levert av BCD som erstatter og/eller supplerer programmet eller de nettbaserte tjenestene, med mindre slik oppgradering eller oppdatering er ledsaget av en egen lisens, i så fall gjelder vilkårene for den lisensen.
 1. Eierskap. Programmet og de nettbaserte tjenestene eies utelukkende av BCD (eller, hvis relevant, dets lisensgivere). Du må eie eller kontrollere maskinvaren som programmet er lastet ned eller brukt på, men på samme måte som mellom deg og BCD, beholder BCD (eller, hvis relevant, dets lisensgivere) alle rettigheter, krav og interesse i og til programmet og de nettbaserte tjenestene, inkludert alle immaterielle rettigheter deri. Du erkjenner og samtykker i at programmet og de nettbaserte tjenestene, inkludert kildekoden og den spesifikke utformingen og strukturen til individuelle moduler eller programmer, samt informasjonen som er gitt til deg gjennom programmet eller de nettbaserte tjenestene, utgjør eller inneholder eiendomsrettighetene til BCD (eller, hvis relevant, dets lisensgivere), og at de kan være beskyttet av internasjonal opphavsrett, forfatterskap, varemerke, handelshemmelighet og andre lover, og at misbruk av disse kan være forbudt ved lov. Du kan ikke slette eller på noen måte endre opphavsretten, varemerket eller andre eiendomsrettigheter, merknader eller markeringer som vises i programmet eller de nettbaserte tjenestene.
 1. Koblinger. Programmet og de nettbaserte tjenestene kan inneholde koblinger eller tilgang til nettsteder, tjenester, systemer eller andre ressurser fra tredjepart («ressurser»). Du erkjenner og samtykker i at BCD ikke gir noen representasjoner eller garantier og ikke er ansvarlig for personvernet, tilgjengeligheten, nøyaktigheten, innholdet eller produktene til, eller relatert til, slike ressurser. Koblinger til ressurser innebærer ikke en godkjenning fra BCD av slike ressurser eller innholdet, produktene eller tjenestene som er tilgjengelige fra slike ressurser. Du erkjenner eneansvar for og påtar deg all risiko som oppstår som en følge av din bruk av slike ressurser, og samtykker i at BCD ikke har noe ansvar overfor deg for noe innhold som kan bli funnet på slike ressurser. Videre er det opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at koblingene du velger, eller programvaren du laster ned, er fri fra elementer som virus, ormer, trojanske hester, mangler og andre skadelige elementer. Du samtykker i å overholde gjeldende tredjeparts vilkår når du bruker slike ressurser.
 1. Valutakalkulator. Valutakurser er basert på forskjellige offentlig tilgjengelige kilder og skal kun brukes til veiledning. Kursene blir ikke bekreftet som nøyaktige, og faktiske kurser kan variere. Valutakurser blir ikke oppdatert hver dag. Sjekk datoen for valutakonverteringen for dagen da valutaen sist ble oppdatert. BCD, selskapet og de respektive leverandørene garanterer ikke nøyaktigheten av de viste konverteringskursene for valuta. Når du bruker denne informasjonen til et økonomisk formål, anbefaler vi å konsultere en kvalifisert fagperson for å bekrefte riktigheten av valutakursene. Vi autoriserer ikke bruk av denne informasjonen til noe annet formål enn personlig bruk, og du har uttrykkelig forbud mot videresalg, videredistribuering og bruk av denne informasjonen til kommersielle formål.
 1. Brukeres anmeldelser, kommentarer, bilder og innhold. Programmet og de nettbaserte tjenestene kan vise anmeldelser, kommentarer, bilder og annet materiale for til hoteller samt andre reiseopplevelser («anmeldelser»). BCD kan også tilby en funksjon som lar brukere av nettstedet legge ut anmeldelser («brukeranmeldelser»). Du fraskriver deg alle eiendomsrettigheter du måtte ha i slike brukeranmeldelser, og disse kan fritt brukes, kopieres, distribueres og gjøres tilgjengelig i ethvert medium og i enhver form av BCD. Der denne innleggsfunksjonen tilbys, samtykker du uttrykkelig til kun å sende inn brukeranmeldelser som er aktuelle for den tjenesten, i samsvar med disse vilkårene og eventuelle tilhørende retningslinjer som er tilgjengelig på nettstedet. Du gir BCD en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evig, overførbar, ugjenkallelig og fullt underlisensierbar rett til (a) å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, lage avledede verk fra og offentlig vise og utføre slike brukeranmeldelser over hele verden i alle medier som er kjent nå eller som utvikles heretter og (b) å bruke navnet du sender inn i forbindelse med slike brukeranmeldelser. Du erkjenner at BCD kan velge å gi henvisning til brukeranmeldelser (for eksempel oppføring av navn og hjemby på en hotellanmeldelse som du sender inn) etter eget skjønn, og at slike brukeranmeldelser kan deles med våre leverandørpartnere. Du gir videre BCD rett til å forfølge ved lov enhver person eller enhet som krenker dine eller BCDs rettigheter i brukeranmeldelsene ved brudd på disse vilkårene. Du erkjenner og samtykker til at brukeranmeldelser er ikke-konfidensielle og ikke-proprietære. Du gir uttrykkelig avkall på alle ideelle rettigheter (inkludert henvisningsrettigheter eller integritet) som kan eksistere i brukeranmeldelser og samtykker i at du ikke har noen innvendinger mot publisering, bruk, endring, sletting eller utnyttelse av brukeranmeldelser fra oss eller noen av våre partnere eller rettighetshavere.

Ved å legge ut en brukeranmeldelse representerer og garanterer du spesifikt:

 • at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til brukeranmeldelser som du legger ut;
 • at de innsendte brukeranmeldelser er korrekte fra datoen for innlegget;
 • at brukeranmeldelser som du leverer, ikke bryter BCDs vilkår for bruk, retningslinjer eller bestemmelser (som gjelder fra tid til annen);
 • at du ikke vil legge ut informasjon som kan forårsake personskade eller krenke en person eller vedkommendes virksomhet, spesielt: at du ikke vil legge ut kommentarer, informasjon eller materiale som er usant, skadelig, ærekrenkende, misbrukende, uanstendig eller som med rimelighet kan tolkes som sådan;
 • at du ikke vil opptre på noen måte for å bedra eller villede og ikke delta i eller oppmuntre til uredelig eller ulovlig aktivitet;
 • at du ikke vil legge ut eller distribuere informasjon eller materiale som eies av tredjepart uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra en slik part og;
 • at alle bilder som sendes inn, er underlagt og i samsvar med retningslinjene for bildeinnlevering.

BCD krever ikke eierskap for, tilknytning til eller støtte for bilder som sendes inn av sluttbrukere via nettstedene våre.

BCD redigerer ikke anmeldelser eller brukeranmeldelser som blir sendt inn, og i den utstrekning det er tillatt av loven, skal ikke på noen måte være ansvarlig for slike anmeldelser eller brukeranmeldelser eller deres etterfølgende innlegg, bruk eller distribusjon. I tillegg bekrefter, støtter eller godkjenner ikke BCD synspunkter eller kommentarer uttrykt i anmeldelser eller brukeranmeldelser som er synspunktene til personene som sender dem inn. Eventuelle beslutninger som tas på grunnlag av anmeldelser eller kommentarer som vises på tjenesten, tas på egen risiko.

BCD forbeholder seg retten til uansett grunn å nekte å legge ut eller fjerne (uten varsel) anmeldelser eller brukeranmeldelser. Dette inkluderer blant annet situasjoner der BCD mottar en tredjeparts klage og/eller har grunn til å tro at det har skjedd brudd på disse vilkårene.

 1. Varsel om krenkende materiale. Hvis du mener i god tro at materialer som vi drifter, krenker opphavsretten din, kan du (eller din agent) sende oss et skriftlig varsel som inkluderer følgende informasjon. Vær oppmerksom på at vi ikke vil behandle klagen din hvis den ikke er riktig utfylt eller er ufullstendig. Eventuelle feilrepresentasjoner i varselet ditt om innhold eller aktivitet du mener er krenkende, kan utsette deg for erstatningsansvar.
 • En tydelig identifikasjon av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet du hevder ble krenket.
 • En tydelig identifikasjon av materialet du hevder er krenkende på nettstedet, for eksempel en kobling til det krenkende materialet.
 • Din adresse, e-postadresse og ditt telefonnummer.
 • En uttalelse om at du i god tro hevder at materialet som bryter opphavsrettigheten, ikke er autorisert av opphavsrettseieren, vedkommendes agent eller loven.
 • En uttalelse om at informasjonen i varselet er nøyaktig, og at den klagende part, underlagt straff for mened, er autorisert til å handle på vegne av eieren vedrørende en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.
 • En signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.
 • Varsler skal sendes til adressen og e-postadressen som er spesifisert i seksjonen Kontakt-/varselinformasjon.
 1. Generelle forbud. Du samtykker til å ikke gjøre noe av følgende mens du bruker programmet, de nettbaserte tjenestene eller ressurser: (a) legge ut, publisere eller overføre tekst, informasjon eller materiale som: (i) er falsk eller villedende; (ii) er ærekrenkende; (iii) invaderer en annens personvern; (iv) er uanstendig, pornografisk eller krenkende; (v) fremmer bigotteri, rasisme, hat eller skade mot en person eller gruppe; (vi) krenker andres rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter; eller (vii) bryter med eller oppmuntrer til en opptreden som vil krenke en gjeldende lov eller forskrift eller vil føre til sivilt erstatningsansvar; (b) forsøke å undersøke, skanne eller teste sårbarheten til ethvert system eller nettverk eller bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltak; (c) forstyrre eller forsøke å forstyrre tilgangen til en bruker, vert eller et nettverk for programmet, de nettbaserte tjenestene eller ressurser, inkludert, uten begrensning, å sende et virus eller overbelaste systemet; (d) etterligne eller feilrepresentere din tilknytning til en person eller enhet; (e) foreta en fiktiv, spekulativ eller dupliserende, fornærmende, uredelig reservasjon eller reservasjon av plass i påvente av etterspørsel; (f) foreta reservasjoner eller på annen måte bruke programmet, de nettbaserte tjenestene eller ressurser i strid med klientens retningslinjer, eventuelle myndighetsbestemmelser eller gjeldende lover; eller (g) bruke programmet, de nettbaserte tjenestene eller ressursene på en uautorisert måte. BCD vil ha rett til å undersøke og rettsforfølge brudd på det ovennevnte, inkludert brudd på immaterielle rettigheter og spørsmål om programsikkerhet, i den utstrekning loven tillater det.
 1. Reisetjenester. Du kan bruke programmet og de nettbaserte tjenestene til å foreta legitime reservasjoner eller kjøp («reisetjenester»). BCD eller det aktuelle BCD-selskapet fungerer bare som en agent for flyselskapene, transportleverandørene, hotellene og andre relaterte entreprenører som leverer reisetjenester («leverandør»).

Reisetjenester er underlagt vilkår som er bestemt av den aktuelle leverandøren. Les disse vilkårene nøye. Du samtykker i å overholde kjøpsvilkårene pålagt av leverandøren, inkludert betaling av alle beløp når de forfaller, og i samsvar med gjeldende retningslinjer, regler og begrensninger.

 1. Databeskyttelse. Se BCDs personvernbestemmelser på https://tripsource.com/nb/privacy-policy for mer informasjon og merknader om BCDs innsamling og bruk av personopplysningene dine.
 1. Vilkår og oppsigelse. Disse vilkårene forblir effektive inntil de oppdateres eller avsluttes av BCD. BCD kan, når som helst, oppdatere disse vilkårene etter eget skjønn, og i så fall vil de oppdaterte vilkårene vises på denne siden og indikere en ny virkningsdato. Vilkårene vil gjelde fra ikrafttredelsesdatoen og erstatte alle tidligere vilkår, og din fortsatte bruk av programmet og de nettbaserte tjenestene betyr at du aksepterer de oppdaterte eller endrede vilkårene. Husk å gå tilbake til denne siden med jevne mellomrom for å se gjennom den nyeste versjonen av vilkårene. Rettighetene under disse vilkårene opphører automatisk hvis du bryter noen av dem. Ved avslutning, uansett grunn, må du omgående ødelegge eller avinstallere alle kopier av programmet som du er i besittelse av eller har kontroll over. BCD og dets lisensgivere forbeholder seg retten til, uten ansvar av noe slag, å avbryte, deaktivere, slutte å levere eller endre funksjonene til programmet eller de nettbaserte tjenestene når som helst og uten varsel. BCD kan også sette begrensninger for bruk av eller tilgang til visse funksjoner eller funksjonaliteter i programmet eller de nettbaserte tjenestene.
 1. Ingen garanti. Programmet og de nettbaserte tjenestene leveres SOM DE ER og SÅ TILGJENGELIGE DE ER, uten garanti eller vilkår av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått. BCD gir ingen garanti: (a) for at programmet eller de nettbaserte tjenestene vil oppfylle dine krav; (b) for at programmet eller de nettbaserte tjenestene vil være kompatible med eller fungere på den måten du velger for bruk, eller på maskinvaren eller med operativsystemene du bruker; (c) for at programmet eller de nettbaserte tjenestene vil fungere på alle mobile enheter eller operativsystemer, uavhengig av om dette for øyeblikket er støttede enheter eller systemer; (d) for at driften av programmet eller de nettbaserte tjenestene vil være tilgjengelige på uavbrutt, sikker eller feilfri basis, eller at eventuelle mangler, feil eller serviceavbrudd vil bli rettet; (e) for kvaliteten på produkter, tjenester eller informasjon innhentet gjennom programmet eller de nettbaserte tjenestene; (f) for ytelse, nøyaktighet, aktualitet, sannferdighet, fullstendighet eller pålitelighet av all informasjon innhentet gjennom programmet eller de nettbaserte tjenestene; (g) for at tredjeparts tjenesteleverandører, inkludert mobiloperatører, enhetsprodusenter (inkludert produsenter av støttede enheter), tredjeparts nettsteder, manuelle eller automatiserte flyselskaper eller andre reservasjonssystemer eller reiseleverandører, som bidrar til, eller er involvert i, drift, vedlikehold, levering eller innhold av programmet eller de nettbaserte tjenestene (samlet kalt «tjenesteleverandørene»), vil oppfylle sine forpliktelser eller levere sine tjenester; (h) for at noe av informasjonen, dataene, bestillingen eller andre reiserelaterte tjenester i reiseplanene generert gjennom programmet eller de nettbaserte tjenestene, vil bli levert av de aktuelle tjenesteleverandørene eller leverandørene; eller (i) for at programmet eller de nettbaserte tjenestene vil være tilgjengelige på et hvilket som helst spesifikt språk eller land, eller at de vil være passende å bruke på et bestemt sted. BCD fraskriver seg uttrykkelig alle garantier og vilkår, enten de er uttrykkelige, underforståtte eller lovbestemte, inkludert underforståtte garantier og vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål og ikke-krenkelse, stille glede og eventuelle garantier og vilkår som oppstår som følge av handel eller bruk av handel. Ingen råd, eller informasjon, verken muntlig eller skriftlig, innhentet fra BCD eller gjennom programmet eller de nettbaserte tjenestene skal utgjøre en garanti, verken uttrykt eller underforstått. Speditør, utstyr, terminal, gate, værmelding, tidsplan, tid, sted og andre reiserelaterte data («reisedata») levert av programmet eller de nettbaserte tjenestene er ikke ment å være pålitelig i situasjoner der presise reisedata er nødvendig eller der feil, unøyaktige eller ufullstendige reisedata kan føre til dødsfall, personskade, materielle skader eller miljøskader. BCD garanterer ikke tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten eller aktualiteten til reisedata levert gjennom programmet eller de nettbaserte tjenestene eller i ressursene. Ettersom reisedata kan endre seg, hvis du mottar varsler gjennom programmet eller de nettbaserte tjenestene om fly- eller reiseendringer av reiseruten din, kan du ta kontakt med de aktuelle leverandørene for den siste informasjonen om reisen din.
 1. Bruk av programmet på egen risiko. Din tilgang til og bruk av programmet og de nettbaserte tjenestene er på din egen risiko. BCD har ikke noe ansvar for skade på din mobile enhet eller dets operativsystem, tap av data eller annen skade som følge av tilgang til eller bruk av programmet eller de nettbaserte tjenestene.
 1. Ansvarsbegrensning. I den grad det ikke er forbudt ved lov, skal ikke BCD eller en annen part som er involvert i å opprette, produsere eller levere programmet eller de nettbaserte tjenestene, være ansvarlig overfor deg for indirekte, spesielle, tilfeldige, eksemplariske eller straffende skader eller følgeskader (inkludert tap av bruk, data, virksomhet eller fortjeneste) eller for kostnadene ved anskaffelse av erstatningsprodukter som stammer fra eller i forbindelse med disse vilkårene, eller din tilgang til eller bruk av (eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke) programmet eller de nettbaserte tjenestene, eller ytelse (eller manglende ytelse) av programmet eller de nettbaserte tjenestene, enten slikt ansvar oppstår som følge av ethvert krav basert på kontrakt, garanti, erstatning, strengt ansvar eller på annen måte, og enten BCD har blitt informert om muligheten for et slikt tap eller en slik skade eller ikke. BCD har ikke ansvar for feil eller partiskhet, eller tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten eller aktualiteten (eller mangel på dette), til informasjon, data, tjenester, reservasjoner, priser eller reisedata levert av en hvilken som helst tjenesteleverandør eller leverandør. BCD skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller en tredjepart for innhold du laster opp ved bruk av programmet eller de nettbaserte tjenestene.

Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som å ekskludere eller forsøke å ekskludere eller på noen måte begrense ansvar: (a) i den grad det vil være ulovlig eller ikke rettskraftig for BCD å utelukke eller forsøke å utelukke sitt ansvar; (b) for svindel eller uredelig mispresentasjon; (c) for dødsfall eller personskade i den grad som oppstår direkte som følge av uaktsomhet fra BCD eller dets ansatte eller agenter; eller (d) i den grad det oppstår som følge av grov uaktsomhet eller forsettlig uredelighet fra BCDs side.

 1. Overlevelse. Ovennevnte begrensninger skal overleve og gjelde selv om et begrenset middel som er spesifisert i disse vilkårene, viser seg å ha mislyktes i dets vesentlige formål. Skadebegrensningene som er beskrevet ovenfor, er grunnleggende elementer i avtalen mellom BCD og deg.
 1. Skadesløshet. På forespørsel fra BCD samtykker du i å forsvare, skadesløsholde og holde BCD, BCD-selskapene og deres offiserer, direktører, ansatte og agenter skadesløs fra og mot krav, forpliktelser, erstatningskrav, tap og utgifter, inkludert rimelige advokatkostnader og domstolskostnader som oppstår fra eller som på noen måte er knyttet til innhold du sender inn eller leverer ved bruk av programmet eller de nettbaserte tjenestene, eller brudd på disse vilkårene.
 1. Styrende lov. Disse vilkårene styres av og skal tolkes i samsvar med nederlandsk lov, uten hensyn til eller anvendelse av konflikter med lovregler eller prinsipper. Din bruk av programmet og de nettbaserte tjenestene kan også være underlagt andre lokale, nasjonale og internasjonale lover. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ikke gjelde.
 1. Generelt. Du kan ikke tildele eller overføre rettigheter gitt herunder, ved bruk av lov eller på annen måte, uten BCDs forutgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøk fra deg på å gjøre dette uten slikt samtykke, skal være ugyldig og uten virkning. Begge parters utøvelse av et av sine rettsmidler i henhold til disse vilkårene skal ikke berøre de andre virkemidlene under disse vilkårene eller på annen måte. Alle kunngjøringer eller godkjenninger som kreves eller er tillatt i henhold til disse vilkårene, skal være skriftlige og levert av leveringstjeneste over natten, med rekommandert post eller, for varsler fra BCD til deg, til den unike e-postadressen du har registrert under din brukerprofil som reisende, og skal i hvert tilfelle bli ansett som gitt ved mottakelse. Alle kunngjøringer eller godkjenninger skal bli sendt til de adressene som blir angitt av den ene parten til den andre, i samsvar med dette avsnittet. Hvis en av partene ikke håndhever en bestemmelse i disse vilkårene, skal ikke det utgjøre et avkall på fremtidig håndheving av den eller en annen bestemmelse. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene ikke kan håndheves eller er ugyldig, skal bestemmelsen bli håndhevet i størst mulig utstrekning, og de andre bestemmelsene skal forbli i full kraft og virkning. Disse vilkårene er den fullstendige og eksklusive forståelsen og avtalen mellom partene angående emnet og erstatter alle forslag, forståelser eller kommunikasjon mellom partene, muntlig eller skriftlig, angående dens emne, med mindre du eller klienten og BCD har utført en egen avtale. Eventuelle vilkår i et varsel eller annet dokument som du sender til BCD som er i strid med eller i tillegg til vilkårene i dette, avvises herved av BCD og skal anses som ugyldig og uten virkning. Du erkjenner at mobiloperatøren din kan fakturere deg for gjeldende lufttid, data, bruksgebyrer og avgifter på grunn av bruken din av programmet, de nettbaserte tjenestene og/eller ressurser. Sjekk mobiloperatørens abonnement for alle detaljer. Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder.
 1. Kontakt-/varselinformasjon. Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene, kan du kontakte BCD på: legal.privacy@bcdtravel.eu. Eller du kan skrive til oss på:

BCD Travel Services B.V.
Att: Legal Department
Europalaan 300
3526 KS Utrecht, Nederland

For raske svar på spørsmålene dine eller støttehjelp går du til https://tripsource.com/nb/faq.
Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt.