Sist oppdatert: 2. mars 2020

BCD Travel Services B.V. («BCD», «vi», «vår» eller «oss»), som kontrollør av personopplysningene dine, respekterer personvernet ditt og er forpliktet til å overholde disse bestemmelsene som beskriver hvordan vi, som reisebyrå og leverandør av relaterte tjenester, samler inn og bruker de personopplysningene som du, selskapet som du er ansatt i eller på annen måte reiser på vegne av («selskapet») eller tredjeparter gir oss.

Disse bestemmelsene beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hvordan vi samler dem inn, hvordan vi bruker dem, hvem vi kan dele dem med og hvilke valg du har angående bruken vår av personopplysningene dine. Vi beskriver også tiltakene vi tar for å beskytte sikkerheten til personopplysningene dine og hvordan du kontakter oss.

Disse bestemmelsene gjelder BCDs forretningsstyrte reiser og relaterte tjenester, så vel som fritidstjenester som kan leveres til deg, inkludert relaterte tjenester på BCD-nettsteder og programmer som viser eller kobler til disse bestemmelsene (heretter samlet kalt «tjenestene»). Hvis du også mottar våre møte- og arrangementstjenester levert av BCD Meetings & Events LLC og/eller våre konsulenttjenester for forretningsreiser levert av Advito LLC, kan du gjennomgå bestemmelsene deres på deres nettsteder, henholdsvis (www.bcdme.com, www.advito.com).

Vi oppfordrer deg til å lese disse bestemmelsene nøye og i sin helhet når det gjelder dine rettigheter angående behandlingen av personopplysningene dine. Som bruker av tjenestene våre forstår og godtar du at vi samler inn, bruker, lagrer og avslører personopplysningene dine i samsvar med disse bestemmelsene.

Vår personvernpraksis varierer etter landene vi driver virksomhet i, for å gjenspeile lokale lovkrav. BCD overholder gjeldende databeskyttelseslover i de jurisdiksjonene det driver virksomhet i, i håndteringen av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger samler BCD inn?

I løpet av leveringen av tjenestene kan BCD samle inn, bruke, lagre og avsløre personopplysninger. Personopplysninger er all informasjon som kan brukes til å identifisere deg eller som vi kan knytte til deg. Du, som reisende eller bruker av tjenestene, kan bli bedt om å oppgi visse personopplysninger når du bruker tjenestene våre, for eksempel:

 • navn og kontaktinformasjon (jobb og privat / mobiltelefon, faks, e-post, adresse);
 • navn og informasjon om reisearrangør og nødkontakt;
 • reisepreferanser og tur-/møtedetaljer (f.eks. rutinger, serviceklasse, setepreferanser, bonusprogramdata, måltidspreferanser, hotell/jernbane/bil og andre bakketransportdata, medlemskap og preferanser, forespørsler om spesiell overnatting, andre personopplysninger frivillig levert av deg via dine profiler, undersøkelser eller andre forespørsler);
 • reisedokumentasjon (f.eks. pass/visum/fødselsnummer/førerkortnummer, TSA (Transport Security Administration)-nummer, statsborgerskap, fødselsdato, kjønn);
 • betalingsdata (bedriftskredittkort / personlig kredittkort) og bankinformasjon; og
 • påloggingsinformasjon, bruker-ID-er, medarbeider-ID-er, IP-adresser og nettleserinformasjon.

Hvis du sender inn personopplysninger knyttet til andre personer i forbindelse med tjenestene (f.eks. hvis du reserverer for en annen person eller oppgir en nødkontakt), representerer du at du har myndighet til å gjøre det, og at du har informert vedkommende om at vi vil samle inn, bruke, lagre og avsløre slike personopplysninger i samsvar med disse bestemmelsene.

Hvordan samler BCD inn personopplysninger?

BCD samler inn personopplysninger:

 • direkte fra deg når du får tilgang til forskjellige deler av tjenestene våre, inkludert når du kommuniserer med oss via e-post eller andre kanaler;
 • fra andre kilder, som for eksempel og inkludert selskapet ditt og selskapets tredjeparter, som kan sende oss personopplysningene dine på vegne av deg eller selskapet ditt; og
 • fra nettverket av nettsteder og programmer som er tilgjengelige gjennom eller brukes av tjenestene våre og selskapet vårt, inkludert tredjepartsleverandører (f.eks. flyselskaper, hoteller, betalingskortleverandører) og våre BCD-relaterte selskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, fellesforetak, partnere, underleverandører og agenter. Dette inkluderer personopplysninger vi samler inn automatisk gjennom våre nettsteder og programmer, for eksempel ved å bruke informasjonskapsler og lignende teknologier.

Hvordan bruker BCD personopplysninger og på hvilke juridiske grunnlag?

BCD samler inn og bruker personopplysningene dine til spesifiserte, uttrykkelige og legitime formål som beskrevet i disse bestemmelsene, og behandler ikke personopplysningene dine på en måte som er uforenlig med disse formålene.

BCD bruker personopplysninger til:

 1. å levere tjenestene og oppfylle forpliktelsene overfor selskapet ditt og de reisende (f.eks. fullføre og administrere reisereservasjoner, hjelpe med å administrere reisen, tilby reisebasert rapportering og analyse, levere varsler om kontoen din og tjenestene, informere deg om oppdateringer til nettstedene og programmene våre og andre endringer i produktene eller tjenestene våre);
 2. å kommunisere med deg via forskjellige multimediekanaler (for eksempel via e-post, post, telefon eller BCDs nettsteder eller programmer) og til å gi deg kundeservice;
 3. å forstå hvordan nettstedene og programmene våre brukes og gi en tilpasset opplevelse når du bruker tjenestene våre, for eksempel ved å tilby interaktive eller personlige elementer på tjenestene våre og gi deg innhold basert på interessene dine (for mer informasjon kan du se avsnittet under med tittelen «Hvordan håndterer BCD forespørsler om ikke å spore og hvordan bruker BCD informasjonskapsler og andre lignende teknologier?»);
 4. å utføre en forespørsel fra deg eller selskapet ditt (f.eks. reisebasert rapportering, spørsmål, bestillingsforespørsler eller andre forespørsler om personopplysningene dine). Automatisk beslutningstaking kan brukes til å behandle noen forespørsler for å bidra til raskere og mer pålitelige tjenester til deg og/eller selskapet ditt (f.eks. videresende forespørselen din til den aktuelle avdelingen, sende automatiske svar). Viktige beslutninger skal alltid bli vurdert av en ansatt i BCD;
 5. å sende deg nyhetsbrev, e-poster for markedsføring og annen informasjon eller materiale som kan interessere deg eller å vise personlige annonser; å innhente ditt samtykke når det kreves, før vi sender slike markedsføringsmeldinger eller å vise personlige annonser.
 6. å gjennomføre undersøkelser (f.eks. reisende, klienttilfredshet) og gjennomgå kvaliteten og ytelsen til tjenestene våre for kundetilfredshet;
 7. å gjennomføre våre forpliktelser og håndheve dine, våre eller andres rettigheter som vi mener rimelig nødvendig (f.eks. fakturering og innsamling, forebygging av svindel, overholde juridiske forpliktelser, svare på rettslige forhandlinger eller anmodninger fra juridiske myndigheter og rettshåndhevelse eller andre tredjeparter);

For å behandle personopplysningene dine som beskrevet ovenfor, overholder BCD følgende juridiske grunnlag. Med tanke på formål A behandler vi personopplysningene dine når det er nødvendig for utførelsen av kontrakten vi har med selskapet ditt og/eller deg, noe som lar oss levere tjenestene våre til deg. Med tanke på formål B til F er det i vår legitime forretningsinteresse å tilby og forbedre tjenestene våre. For formål G overholder BCD juridiske forpliktelser når det er aktuelt. Vi har en legitim forretningsinteresse i å forhindre svindel og i å beskytte våre rettigheter. Når du bruker personopplysninger i BCDs eller en tredjeparts legitime interesse, skal BCD alltid veie dine rettigheter og interesser for å beskytte personopplysningene dine mot BCDs rettigheter og interesser eller tredjepartens.

Hvem avslører BCD personopplysninger til og hvorfor?

Personopplysninger kan samles inn og deles med eller avsløres etter behov for levering av tjenester:

 • til BCD og dets tilknyttede selskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, fellesforetak, partnere, underleverandører og agenter etter behov for å oppfylle og støtte tjenestene, inkludert nødbestillinger og hjelp, billettutstedelse, svare på forespørsler og vurdere eller tilby kampanjer;
 • til andre selskaper BCD bruker for å støtte sin virksomhet som leverer tilleggstjenester (f.eks. oppfyllelse, undersøkelser, lagring, statistisk analyse, teknologi, utvikling, kredittsjekker (når det gjelder));
 • til selskapet ditt for reisebasert rapportering, revisjon, sporing og andre formål som er nødvendig med selskapet ditt, inkludert de av dets personell de ber om at vi sender eller gjør personopplysninger tilgjengelig for;
 • til tredjepartsleverandører som du eller selskapet ditt ber oss om å sende personopplysninger til (f.eks. leverandører som sikrer kompensasjon for forsinkede, kansellerte eller overbookede flyreiser på vegne av reisende; leverandører av sikkerhets- og sporingsinformasjon; selskaper som tilbyr værinformasjon, reisevarsler og destinasjonsinnhold gjennom løsninger og verktøy; enheter som samler reiseinformasjon på vegne av flyselskaper i den hensikt at slike enheter sender den videre til visse flyselskaper for sporing av forhandlede priser mellom flyselskaper og selskapet ditt; etterfølgende organisasjoner og andre reisebyråer);
 • til tredjeparts-tjenesteleverandører for å fullføre reisearrangementer og reservasjoner og levere tjenestene (f.eks. globale distribusjonssystemer; flyselskaper, tog, leiebil og andre bakketransportfirmaer, hotell, cruiserederier, destinasjonsadministrasjonsselskaper og andre relaterte reiseleverandører for bestillings-/billetteringsformål; bransjemyndigheter; utstyrs- og teknologileverandører, inkludert, uten begrensning, leverandører av nettbaserte bestillingsverktøy, leverandører av programvare for møteregistrering (inkludert leverandører av løsninger for lokal og mobil eventplanlegging) og audiovisuelle selskaper, visum- og passleverandører, kredittkortselskaper og selskaper for innsamling og behandling av betalinger);
 • til andre tredjeparter som vi mener er rimelig nødvendig i samsvar med gjeldende lover, inkludert lover utenfor hjemlandet ditt for: (i) å tilfredsstille lover, forskrifter eller statlige eller juridiske forespørsler og prosesser; (ii) å identifisere, kontakte eller bringe rettslige skritt mot noen som kan bryte bruksvilkårene eller retningslinjene våre eller på annen måte håndheve vilkårene og bestemmelsene våre; (iii) å betjene tjenestene på riktig måte; eller (iv) å beskytte BCD og de det tjener, inkludert forfølgelse av tilgjengelige rettsmidler eller for å begrense skader som kan oppstå (f.eks. utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner i forbindelse med beskyttelse mot bedrageri og risikoreduksjon).

Datakonsolideringsselskaper kan også brukes av BCD eller selskapet ditt for å lage rapporter og relatert statistikk for referansegrunnlag eller andre relaterte formål, inkludert, uten begrensning, å bruke kumulative statistiske data, som kan inkorporere data ervervet fra selskapet ditt til ordinære forretningsformål som er vanlig i vår bransje og tjenestene vi leverer, men uten å identifisere, direkte eller indirekte, deg eller selskapet ditt.

BCD kan kjøpes, fusjoneres med en annen virksomhet, selge eller avvikle eiendelene sine, erverve eller kjøpe andre virksomheter eller eiendeler. I slike transaksjoner er personopplysninger vanligvis en av de overførte driftsmidlene. Ved overtakelse, salg, avvikling eller fusjon kan personopplysningene dine og ikke-personlig identifiserende informasjon automatisk tilordnes av oss etter eget skjønn til en tredjepart, i samsvar med gjeldende lover.

Avslører BCD personopplysninger over landegrensene?

BCD er et globalt selskap som leverer reiserelaterte tjenester, og derfor er det nødvendig å overføre personopplysningene dine internasjonalt for å kunne tilby tjenestene våre. Når du deler eller avslører personopplysninger til andre parter, inkludert til BCDs relaterte selskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, fellesforetak, partnere, underleverandører og agenter som leverer tjenester og vedlikeholder fasiliteter, kan personopplysningene dine overføres til land med databeskyttelseslover som gir en lavere beskyttelsesstandard av personopplysningene dine enn landet ditt.

Vi skal overføre personopplysningene dine i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover, inkludert å ha tilstrekkelige mekanismer på plass for å beskytte personopplysningene når de overføres internasjonalt (f.eks. modellklausuler, databeskyttelsesavtaler). Hvis du har spørsmål eller ønsker å få mer informasjon om internasjonal overføring av personopplysningene dine eller de implementerte sikkerhetstiltakene, vennligst kontakt oss som angitt i disse bestemmelsene.

Hvordan lagrer og beskytter BCD personopplysninger?

Vanligvis lagrer BCD personopplysninger på serverne sine som administreres internt (hovedsakelig i Det europeiske økonomiske området og USA) og hos tredjeparts lagringsleverandører.

BCD bruker passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene BCD innehar i nettverket sitt og på systemene sine mot uautorisert tilgang, avsløring, ødeleggelse og endring. Vi foretar periodiske gjennomganger av vår datainnsamling, lagring, behandling og sikkerhetstiltak for å bekrefte at vi bare samler inn, lagrer og behandler personopplysninger som er nødvendige for tjenestene våre og for å oppfylle våre avtaleforpliktelser. Selv om vi gjør vårt ytterste for å beskytte integriteten og sikkerheten til nettverket vårt og systemene våre, kan vi ikke garantere eller sikre at våre sikkerhetstiltak vil forhindre ulovlig eller uautorisert aktivitet relatert til personopplysningene dine. Når du bruker tjenestene våre, bør du være klar over at ingen dataoverføring over Internett kan garanteres som helt sikker. Selv om vi streber etter å beskytte personopplysningene dine, garanterer vi ikke sikkerheten for data og informasjon som du overfører til oss over Internett, og du gjør det på egen risiko.

For å beskytte personopplysningene dine ber vi deg vennligst ikke sende kredittkortinformasjon eller andre lignende sensitive personopplysninger, inkludert spesielle kategorier av personopplysninger, til oss via e-post. Vi oppfordrer deg til å holde passordet ditt konfidensielt og ikke avsløre det til noen andre. Hvis du deler en datamaskin med noen, bør du logge av før du forlater et nettsted eller en tjeneste, for å beskytte tilgang til passord og personopplysningene fra påfølgende brukere. Vennligst informer oss umiddelbart hvis du mener at passordet ditt eller noen av personopplysningene dine er blitt misbrukt mens du bruker BCDs tjenester og programmer. Vær oppmerksom på at vi aldri vil be deg om å oppgi passordet ditt eller kredittkortinformasjonen din i en uoppfordret telefonsamtale eller e-post.

Hvor lenge oppbevarer BCD personopplysningene mine?

BCD oppbevarer personopplysninger i den perioden som er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i disse bestemmelsene, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt av gjeldende lov. Når vi bestemmer hvor lenge vi skal beholde personopplysninger, tar vi hensyn til nødvendigheten av personopplysningene for levering av tjenestene våre, gjeldende lover og forskrifter, inkludert databeskyttelseslover og de juridiske forpliktelsene våre. Vi kan beholde dokumenter for å undersøke eller forsvare mot potensielle juridiske krav. Når oppbevaring av personopplysningene ikke lenger er nødvendig, skal dataene bli slettet eller samlet til analytiske formål.

Hva med BCD-programmer?

BCD gjør tilgjengelig sine nettprogrammer (mobil og nettbasert) for nedlasting fra forskjellige programmarkeder. BCD samler inn bruksinformasjon slik at vi kan forbedre programmet og levere en bedre og mer personlig opplevelse. BCD kan følge informasjon om bruken din av programmene våre (f.eks. anonymisert statistikk over det daglige antall besøkende, de daglige forespørslene om spesifikke brukselementer, sporingsinteresse, hvem som har lagt ut innhold, landene som programmer og tjenestene brukes i). Vi bruker denne statistikken utelukkende for å måle aktiviteter og forbedre eller tilpasse tjenestene til fordel for deg. Vi kan også bruke Google Analytics eller andre analyseverktøy og metoder for å utvikle anonymisert brukerstatistikk som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler (https://www.bcdtravel.com/cookie-policy/). BCD bruker slik statistikk til analyse av aktiviteter, forbedring av tjenester, formidling av funn og produktforbedringer til selskapet ditt og andre BCD-klienter og potensielle klienter. Slik statistikk inneholder ikke personopplysninger og kan ikke brukes til innsamling av personopplysninger. I samsvar med programmets bruksvilkår kan visse opplysninger om deg (som kan inkludere e-postadresse, reiserute og annen informasjon du gir frivillig) deles med tredjeparter som angitt i disse bestemmelsene. Vær oppmerksom på at når du forlater BCD-nettsteder og -programmer for andre, inkludert, men ikke begrenset til, virtuelle assistenter eller andre programmer, skal personvernbestemmelsene til de andre nettstedene eller programmene gjelde.

Hva med koblinger til tredjeparts nettsteder og tjenester?

Tjenestene våre kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder. Noen av disse nettstedene kan tillate kjøp av produkter og tjenester, registrering for å motta materiale eller mottak av nye produkt- og tjenesteoppdateringer. I mange tilfeller kan du bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og kreditt-/debetkortinformasjon. Hvis du bruker disse tredjepartsnettstedene og/eller oppgir personopplysninger og informasjon, gjelder personvernreglene og vilkårene for bruk på disse nettstedene. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom slike bestemmelser på tredjeparts nettsteder før du sender inn personopplysningene dine. BCD er ikke ansvarlig for og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar knyttet til handlingene til slike nettsteder, personvernbestemmelser eller vilkår og innhold på slike nettsteder.

Hvordan håndterer BCD forespørsler om ikke å spore og hvordan bruker BCD informasjonskapsler og andre lignende teknologier?

Vi forplikter oss foreløpig ikke til å svare på nettlesersignaler om ikke å spore når det gjelder BCD-nettsteder og -programmer. Vi behandler personopplysningene dine gjennom nettstedene og programmene våre i samsvar med disse bestemmelsene, uavhengig av sporingsinnstillingene dine.

Vi kan automatisk samle inn informasjon ved hjelp av informasjonskapsler. Du kan velge å avvise informasjonskapsler i nettleseren din (se koblingen Informasjonskapsler nedenfor), men det kan begrense muligheten din til å motta noen av eller alle tjenestene våre og/eller noen funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige for deg eller vil ikke fungere riktig som et resultat. Når det kreves i henhold til gjeldende lov, skal BCD innhente samtykket ditt før vi samler inn informasjon ved å bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan BCD-nettstedet bruker dem finner du her https://www.bcdtravel.com/cookie-policy/.

Samler BCD inn personopplysninger om barn?

BCD samler ikke bevisst inn personopplysninger fra barn. Personer under 18 år skal ikke bruke tjenestene våre til å sende inn personopplysninger om seg selv.

Hva er mine rettigheter med hensyn til personopplysningene mine?

Du kan velge hvilke personopplysninger (om noen) du ønsker å gi oss. Men hvis du velger å ikke oppgi enkelte detaljer, kan funksjonen til noen av eller alle tjenestene våre bli påvirket.

I den grad det kreves av gjeldende lov, kan du utøve forskjellige rettigheter med hensyn til personopplysningene dine (dvs. tilgang, korreksjon, sletting, begrensning, innsigelse, portabilitet etc.). BCD vil håndtere slike forespørsler i samsvar med gjeldende lovgivning, inkludert i den tiden som er spesifisert av gjeldende lov, og når det er tillatt av gjeldende lov, kan BCD kreve et rimelig administrasjonsgebyr for å dekke kostnadene ved å svare på en slik forespørsel. Når behandling er basert på samtykke, har du rett til, når som helst, å trekke tilbake samtykket hvis det kreves av gjeldende lov, uten at det påvirker lovligheten av behandlingen basert på samtykket ditt før tilbaketrekkingen.

I tillegg til at du godtar disse bestemmelsene, kan personvern- eller beskyttelseslovene i noen jurisdiksjoner kreve at vi skaffer et eget uttrykkelig samtykke for behandling av personopplysningene dine. Samtykket ditt kan også underforstås i noen tilfeller, som tillatt i gjeldende lov, for eksempel når kommunikasjon er nødvendig for å oppfylle forespørslene dine.

Hvordan kan jeg utøve rettighetene mine eller fremme klager?

Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter som beskrevet i disse bestemmelsene, kan du (eller i samsvar med gjeldende lov, noen på dine vegne) sende inn forespørselen din ved å klikke her.

Hvis du har spørsmål om disse bestemmelsene, kan du kontakte BCDs databeskyttelsesansvarlig som følger:

BCD Travel Services B.V.

Att:
Legal Department

Adresse:
Europalaan 300

By/stat/postnummer:
3526 KS Utrecht, Nederland

E-post:

BCD vil svare på forespørselen din via e-postadressen du bruker for til å sende forespørselen din, telefonnummeret du har registrert hos oss eller som vi ellers har på arkiv for deg, eller en annen passende metode. Avhengig av forespørselen din kan det hende at vi gjennomgår forespørselen med deg og/eller selskapet ditt for å hjelpe deg med å løse og svare på forespørselen.

Vi er opptatt av å samarbeide med deg for å få en rettferdig løsning på enhver klage eller bekymring du måtte ha om bruken vår av personopplysningene dine. Hvis du derimot mener at vi ikke har vært i stand til å hjelpe deg med klagen eller bekymringen, kan du ha rett til å fremme en klage til databeskyttelsesmyndigheten i ditt land (hvis en finnes i ditt land).

Hvordan håndteres endringer av disse bestemmelsene?

BCD forbeholder seg retten til å revidere eller endre disse bestemmelsene når som helst og på enhver måte. Når vi legger ut endringer av disse bestemmelsene, oppdaterer vi den sist oppdaterte datoen øverst i disse bestemmelsene, og vi oppfordrer deg til regelmessig å sjekke disse bestemmelsene for endringer.