Høydepunkter

Release Notes Legend

Bagasjevisning

Reisende har muligheten til å betale bagasjeavgifter ved bestilling og se kjøpet i reisesammendraget.

Activation Required

Mørk modus

Ta kontroll over TripSource-opplevelsen din, nå med muligheten til å velge mørk modus som standard. Utformet for å spare energi, bidra til å redusere belastningen på øynene og minimere distraksjoner – valget er ditt.

TripSource Messenger-chattevindu

Agenter er tilgjengelige for å svare på chatter i løpet av de angitte åpningstidene. Utenfor disse åpningstidene dukker det opp en melding for å informere den reisende. Meldingen dukket opp og forsvant for raskt til at brukeren kunne lese den, og chattevinduet ble lukket. Vi viser nå meldingen og holder chatten åpen. Brukeren vil nå manuelt lukke vinduet etter å ha lest meldingen utenom åpningstidene.

Activation Required

Støtteknapp på hjelpemenyen

Vi har lagt til en støtteknapp i appens hjelpemeny. Ved å trykke på denne støtteknappen åpnes TripSource-støtteskjemaet.

Apputgivelser

Release Notes Legend

Oktober 2022

Bagasjevisning

Reisende har muligheten til å betale bagasjeavgifter ved bestilling og se kjøpet i reisesammendraget.

Activation Required

September 2022

Utgivelse 4.20.1

Legg til flyvninger:

Legg til flyvninger manuelt i appen og gjør nødvendige endringer på enkelt vis.

SMS-varsler

Legg raskt til, rediger eller slett telefonnummeret knyttet til SMS-varsler i appen.

August 2022

Utgivelse 4.20.0

Mørk modus

Ta kontroll over TripSource-opplevelsen din, nå med muligheten til å velge mørk modus som standard. Utformet for å spare energi, bidra til å redusere belastningen på øynene og minimere distraksjoner – valget er ditt.

Juni 2022

Utgivelse 4.19.7

Rediger bakkeoverføringer

Rediger raskt bakkeoverføringer som har blitt lagt til manuelt.

Kanseller bilbestillinger

Kanseller enkelt biler bestilt i TripSource.

Activation Required

Mai 2022

Utgivelse 4.19.6

Tilordne og fjern tilordning

Enkelt tilordne og fjerne tilordning av dokumenter knyttet til destinasjoner.

Legg til og slett bakkeoverføringer

Legg til og slett bakketransport manuelt.

April 2022

Utgivelse 4.19.5

TripSource Messenger-chattevindu

Agenter er tilgjengelige for å svare på chatter i løpet av de angitte åpningstidene. Utenfor disse åpningstidene dukker det opp en melding for å informere den reisende. Meldingen dukket opp og forsvant for raskt til at brukeren kunne lese den, og chattevinduet ble lukket. Vi viser nå meldingen og holder chatten åpen. Brukeren vil nå lukke vinduet manuelt etter å ha lest meldingen utenom åpningstidene.

Activation Required

Støtteknapp i hjelpemenyen

Vi har lagt til en støtteknapp i appens hjelpemeny. Ved å trykke på denne støtteknappen åpnes TripSource-støtteskjemaet.

Mars 2022

Utgivelse 4.19.4

Funksjonsoppdateringer

Vi har gjort oppdateringer til Document Vault, inkludert muligheten til å fjerne tilordningen av dokumentet fra alle turer, i stedet for å måtte gjøre det én om gangen, muligheten til å slette en enkelt fil og muligheten til å redigere navnet på ethvert dokument.

Nettutgivelser

Release Notes Legend

Oktober 2022

Bagasjevisning

Reisende har muligheten til å betale bagasjeavgifter ved bestilling og se kjøpet i reisesammendraget.

Activation Required

Mai 2022

Designoppdateringer

Vi har laget designoppdateringer for når en reisende ikke har noen kommende reiser.

April 2022

Utgivelse 4.19.5

TripSource Messenger-chattevindu

Agenter er tilgjengelige for å svare på chatter i løpet av de angitte åpningstidene. Utenfor disse åpningstidene dukker det opp en melding for å informere den reisende. Meldingen dukket opp og forsvant for raskt til at brukeren kunne lese den, og chattevinduet ble lukket. Vi viser nå meldingen og holder chatten åpen. Brukeren vil nå manuelt lukke vinduet etter å ha lest meldingen utenom åpningstidene.

Activation Required

Velg et emne for å se hva som er nytt.